Ihmiset

Yrityksen sisäisellä kulttuurilla on suuri merkitys työyhteisön hyvinvoinnille. Jokainen työntekijä luo työyhteisön henkeä ja vahvistaa yrityksen identiteettiä omalla toiminnallaan. Esimiesten antama aika ja huomio on tärkeä työilmapiiriin vaikuttava tekijä, samoin kuin henkilökunnan suhtautuminen toisiinsa ja esimiehiin. Yhdessä onnistuminen herättää ansaittua ylpeyttä ja hitsaa ihmisiä yhteen.