Genelecin kestävän kehityksen historia

Fokus kestävään ja ympäristövastuulliseen liiketoimintaan syntyi Ilpo Martikaisessa jo ennen kuin hän perusti Genelecin Topi Partasen kanssa vuonna 1978.

Ilpo oli kasvanut maatilalla ja hän tiesi, että sadon kasvattamiseksi ja korjaamiseksi oli tehtävä jatkuvasti kovasti työtä. Hän näki omakohtaisesti, kuinka maamme mittava puuteollisuus uudisti metsiään varmistaakseen liiketoiminnan kestävyyden. Lisäksi tuo puusto imee valtavia määriä hiilidioksidia ilmakehästä, joten sen ylläpitäminen ei ollut pelkästään järkevää, vaan myös ympäristöystävällistä. Ilpo itse osallistui aktiivisesti puunistutusohjelmiin joka vuosi ja ymmärrys yrityksen kokonaisvaltaisesta, kestävästä johtamisesta juurtui hänen ajatteluunsa.

– Huolimatta tekniikan suuresta kehityksestä, ihminen on silti aina riippuvainen luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, Ilpo kommentoi vuonna 2013. ”Luonnon kiertokulku ympäröi meitä joka päivä. Maaperää pitää viljellä, kylvää, lannoittaa, kastella ja poistaa rikkaruohot – ja lopulta saamme sadon. Sama pitkäjänteinen ajattelu on erottamaton osa yrityksemme rakentamisesta.”

sustainability ilpo planting trees web

Ilpo Martikainen, toinen Genelecin perustajista, oli aktiivisesti mukana vuosittaisissa puiden istutusohjelmissa.

Huolimatta tekniikan suuresta kehityksestä, ihminen on silti aina riippuvainen luonnosta ja sen monimuotoisuudesta.

Topi Partanen itse lisää, että vielä vuonna 1978 audioalan yleinen ympäristötietoisuus ei ollut lähelläkään nykytasoa, mutta Genelecillä ”kaiuttimen laatu oli etusijalla, joten siinä mielessä ajatus kestävästä kehityksestä oli olemassa jo alusta alkaen." YLE oli tässä inspiraation lähteenä, sillä heidän tekniset vaatimukset aivan ensimmäiselle kaiuttimellemme, S30:lle, edellyttivät täydellistä luotettavuutta, helppoa huollettavuutta ja sitoutumista varaosatukeen. Tästä periaatteesta tuli kaikkien tulevien suunnitelmiemme kulmakivi.

Ilpo Martikainen tutkii varhaista vahvistintekniikkaa.

Myös tehtaamme sijainti Iisalmessa oli ratkaiseva päätös. ”Se, että perustimme yrityksen Ylä-Savoon, oli tulosta vastuullisuudesta. Ilpo oli asunut pääkaupunkiseudulla 10 vuotta, mutta halusi perustaa yrityksen ja maksaa veronsa kotiseudulleen”, lisää Genelecin hallituksen puheenjohtaja Ritva Leinonen - joka oli yksi yrityksen perustaja ja ensimmäinen talousjohtajamme. ”Se oli pitkäaikainen unelma ja ideoiden virran lopputulos. Valitsimme Iisalmen, koska Ilpo ajatteli, että rauhallinen maaseutu auttaisi synnyttämään syvällisiä ajatuksia.”

Vastuullisuutemme kasvoi vuonna 1985 uuden tehtaamme rakentamisen myötä. Meidän oli pohdittava huolellisesti kaikkia energiatehokkuuden näkökulmia, ja se ottikin suuren harppauksen eteenpäin ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien käyttöönoton myötä. Yritys sitoutui strategisesti siihen, että kestävän kehityksen tulee olla yhtä tärkeää kuin äänenlaatu ja taloudellinen kannattavuus.

Kun nykyinen nuorempi sukupolvi ikääntyy ja olettaen, että he säilyttävät arvomaailmansa, kestävä kehitys on jatkossakin erittäin tärkeää.

Sitoutuminen kestävään kehitykseen ohjaa kaikkea, mitä teemme tänään, ja sen tärkeyden Topi Partanen tiivistää:

Topi Partanen Genelecin toinen perustaja, Topi Partanen, allekirjoittaa täysin kestävän kehityksen tärkeyden.
”Nykyään asiakkaiden ympäristötietoisuus kasvaa jatkuvasti, ja jos tätä ei oteta huomioon, liiketoimintaa ei yksinkertaisesti ole tulevaisuudessa – se on todellisuus. Kun nykyinen nuorempi sukupolvi ikääntyy ja olettaen, että he säilyttävät arvomaailmansa, kestävä kehitys on jatkossakin erittäin tärkeää.”

How Did Genelec Begin? A Brief Company History and Major Milestones. | One Minute Masterclass Season 2 Part 1