Radio/TV/Stream ja ulkotuotanto

Radio-/TV-tuotantoyksikkö on usein hyvin vaativa ympäristö äänituotannolle. Kun työskentelet nopeasti ja kovassa paineessa, työkaluihin täytyy voida luottaa täydellisesti.

Työkalut joihin voit luottaa

Tämän päivän tv- ja radiotuotannoissa joudutaan usein toimimaan hyvin tiukoissa aikatauluissa ja haastavissa olosuhteissa. Se vaatii pienikokoiset mutta suorituskykyiset studiomonitorit joilla päästään luonnolliseen ja neutraaliin toistoon ja ympärivuorokautiseen luotettavuuteen. Suorissa lähetyksissä ei ole toista mahdollisuutta, on onnistuttava kerralla.

Työskentele monikanavaisesti

Monikanavaiset äänituotannot alkavat olla uusi normaali nykyisessä tv- ja striimaustuotannossa. Kontrolloitu suuntaavuus ja laaja värittymätön kuuntelualue tulee yhä tärkeämmäksi. Genelec-studiomonitorit voidaan sovittaa erilaisiin akustisiin tiloihin GLM-ohjelmiston algoritmien avulla. Ne kalibroivat jokaisen järjestelmässä olevan monitorin äänenpaineen, taajuusvasteen ja äänen lentoajan eli etäisyyden kuuntelupisteeseen.

Ratkaisuja haasteisiin:

Työskentely ahtaissa tiloissa

Jokainen joka on työskennellyt ulkotuotantoyksikössä tietää että runsas tekninen varustus, henkilökunnan määrä ja kalustus asettavat omat haasteensa tehokkaalle toiminnalle.

Tämän vuoksi monitorien täytyy kyetä äärimmäiseen suorituskykyyn myös pienessä tilassa jopa immersiivisen äänituotannon tapauksessa. Genelecillä pienikokoisten monitorien suorituskyky on viety täydellisimmilleen ja tarjoamme sekä kaksitie- että kolmitiemonitoreita laajalle taajuusalueelle ja äänenpaineelle, kompaktista koosta luopumatta.

Kaikki Genelec-monitorit ovat erittäin luotettavia. Hienostuneet ratkaisut suojauspiirit ja tinkimätön laaduntarkkailu koko tuotantoketjussa tekevät niistä ykkösvalinnan kriittisimpiin sovelluksiin.


Työskentely ahtaissa tiloissa

Jokainen joka on työskennellyt ulkotuotantoyksikössä tietää että runsas tekninen varustus, henkilökunnan määrä ja kalustus asettavat omat haasteensa tehokkaalle toiminnalle.

Tämän vuoksi monitorien täytyy kyetä äärimmäiseen suorituskykyyn myös pienessä tilassa jopa immersiivisen äänituotannon tapauksessa. Genelecillä pienikokoisten monitorien suorituskyky on viety täydellisimmilleen ja tarjoamme sekä kaksitie- että kolmitiemonitoreita laajalle taajuusalueelle ja äänenpaineelle, kompaktista koosta luopumatta.

Kaikki Genelec-monitorit ovat erittäin luotettavia. Hienostuneet ratkaisut suojauspiirit ja tinkimätön laaduntarkkailu koko tuotantoketjussa tekevät niistä ykkösvalinnan kriittisimpiin sovelluksiin.

Haastava akustiikka

Samansuuntaiset seinät, matalat katot ja puutteellinen akustointi - tyypillinen yhtälö voi olla hankala ratkaista.

Lisätään tähän vielä ääntä voimakkaasti heijastavat pinnat ja kalusteiden epäsymmetrinen sijoittelu niin päästään lähelle usein tosielämässä esiintyvää tilannetta, jossa korkealaatuisten miksauksien tekeminen muuttuu haastavaksi.

Genelec on tunnistanut tämän ongelman ja hakenut siihen teknistä apua heti ensimmäisestä S30 monitorista lähtien. Kaiutinkotelon, kaiutinelementtien ja elektroniikan huolellisen suunnittelun ansiosta tiettyjä akustisia ongelmia voidaan kompensoida sähköisesti. Kaikissa Genelec-monitoreissa on mahdollisuus pienentää huoneen akustisesta käyttäytymisestä johtuvaa haitallista vaikutusta kuultuun taajuusvasteeseen, joko 8000-sarjan toiminnallisten kytkimien tai SAM-sarjan GLM-kalibrointijärjestelmän avulla.


Haastava akustiikka

Samansuuntaiset seinät, matalat katot ja puutteellinen akustointi - tyypillinen yhtälö voi olla hankala ratkaista.

Lisätään tähän vielä ääntä voimakkaasti heijastavat pinnat ja kalusteiden epäsymmetrinen sijoittelu niin päästään lähelle usein tosielämässä esiintyvää tilannetta, jossa korkealaatuisten miksauksien tekeminen muuttuu haastavaksi.

Genelec on tunnistanut tämän ongelman ja hakenut siihen teknistä apua heti ensimmäisestä S30 monitorista lähtien. Kaiutinkotelon, kaiutinelementtien ja elektroniikan huolellisen suunnittelun ansiosta tiettyjä akustisia ongelmia voidaan kompensoida sähköisesti. Kaikissa Genelec-monitoreissa on mahdollisuus pienentää huoneen akustisesta käyttäytymisestä johtuvaa haitallista vaikutusta kuultuun taajuusvasteeseen, joko 8000-sarjan toiminnallisten kytkimien tai SAM-sarjan GLM-kalibrointijärjestelmän avulla.

Kiinnitysratkaisut

Kun tila on rajallinen, monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot nousevat arvoon arvaamattomaan.

Pitkäaikainen ja tiivis yhteistyö TV-/radioyhtiöiden kanssa on opettanut meille asennustilanteiden ja -ympäristöjen erilaisuuden ja monipuolisten kiinnitysvaihtoehtojen tärkeyden parhaiden tuotantoyksiköiden rakentamisessa.

Kukaan muu monitorivalmistaja ei tarjoa niin monipuolista ja täydellistä teline- ja kiinnikevalikoimaa kuin Genelec. Tarvitsetpa lattia-, pöytä-, seinä-, upotus-, trussi- tai VESA-telinettä, Genelecin valikoimasta löydät tilanteeseen sopivan vaihtoehdon, jolla Genelec-monitorin suorituskyky varmistetaan.


Kiinnitysratkaisut

Kun tila on rajallinen, monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot nousevat arvoon arvaamattomaan.

Pitkäaikainen ja tiivis yhteistyö TV-/radioyhtiöiden kanssa on opettanut meille asennustilanteiden ja -ympäristöjen erilaisuuden ja monipuolisten kiinnitysvaihtoehtojen tärkeyden parhaiden tuotantoyksiköiden rakentamisessa.

Kukaan muu monitorivalmistaja ei tarjoa niin monipuolista ja täydellistä teline- ja kiinnikevalikoimaa kuin Genelec. Tarvitsetpa lattia-, pöytä-, seinä-, upotus-, trussi- tai VESA-telinettä, Genelecin valikoimasta löydät tilanteeseen sopivan vaihtoehdon, jolla Genelec-monitorin suorituskyky varmistetaan.

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
An error has occurred when reading existing sub-variable "shortTermMaxSpl"; see cause exception! The type of the containing value was: extended_hash+string (org.json.JSONObject wrapped into f.e.b.StringModel)

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign spl = solution.relationships... [in template "20116#20152#211652" at line 42, column 29]
----
1<#if cmsEntity?has_content> 
2<#include "${templatesPath}/227222" />  
3<#assign pageTemplate = "${getPageTemplateNameByUuid('${themeDisplay.layout.layoutPrototypeUuid}')}"> 
4<#if pageTemplate = "ApplicationsPageTemplate"> 
5  <#if cmsEntity.getField(profile, "/entity/relationships/solutions")?has_content> 
6    <#assign solutions = cmsEntity.getField(profile, "/entity/relationships/solutions") > 
7  </#if> 
8<#elseif pageTemplate = "SolutionsPageTemplate"> 
9  <#if cmsEntity.getField(profile, "/entity/relationships/relatedSolutions")?has_content> 
10    <#assign solutions = cmsEntity.getField(profile, "/entity/relationships/relatedSolutions") > 
11  </#if> 
12<#else> 
13  <#if cmsEntity.getField(profile, "/entity/relationships/recommendedSolutions")?has_content> 
14    <#assign solutions = cmsEntity.getField(profile, "/entity/relationships/recommendedSolutions") > 
15  </#if> 
16</#if> 
17<#if solutions?has_content> 
18  <@sectionHeader title="${title}" menuTitle="${menuTitle}" cssClasses="bg-black" id="section-recommended-solutions"/> 
19  <#assign columnsCss = "flex-columns-${solutions.length()}"> 
20 
21    <div class="row flex-container"> 
22     <div class="recomendedSolution-carousel owl-carousel owl-theme"> 
23      <#list solutions.iterator() as solution> 
24         
25        <div class="card card-img flex-item h-100"> 
26          <#if !solution.assets.isNull("listingImage")> 
27            <#assign img = localizeField(solution.assets.listingImage, profile.getCMSLangCode())> 
28            <#if img?has_content> 
29              <#assign image = img.url> 
30              <div class="card-img" style="background-image: url(${image}?w=410&fm=jpg&q=85);"></div> 
31            <#else> 
32              <div class="card-img"></div> 
33            </#if> 
34          </#if> 
35 
36          <div class="card-padding text-dark"> 
37            <#if !solution.properties.isNull("title")> 
38              <h3>${localizeField(solution.properties.title, profile.getCMSLangCode())}</h3> 
39            </#if> 
40           
41            <#if !solution.relationships.isNull("bundleSpecifications") > 
42              <#assign spl = solution.relationships.bundleSpecifications.properties.shortTermMaxSpl> 
43              <#assign frequencyResponseAccuracy = solution.relationships.bundleSpecifications.properties.frequencyResponseAccuracy> 
44              <#assign frequencyResponseLowCutoff = solution.relationships.bundleSpecifications.properties.frequencyResponseLowCutoff> 
45              <#assign frequencyResponseHighCutoff = solution.relationships.bundleSpecifications.properties.frequencyResponseHighCutoff> 
46         
47              <div class="media product-page-media pt-1 pb-1"> 
48                <@imageThumbnail src="${getProductSpecificationIconUrl('SPL')}" id="" cssClasses="mr-3" thumbnail="recommendedSolutionSpecIcon"/> 
49                <div class="media-body"> 
50                  <p class="small">${spl} dB</p> 
51                </div> 
52              </div> 
53 
54              <div class="media product-page-media pt-1 pb-1"> 
55                <@imageThumbnail src="${getProductSpecificationIconUrl('AccuracyOfFrequencyResponse')}" id="" cssClasses="mr-3" thumbnail="recommendedSolutionSpecIcon"/> 
56                <div class="media-body"> 
57                  <p class="small">${frequencyResponseLowCutoff} Hz - ${frequencyResponseHighCutoff/1000} kHz &#xB1;${frequencyResponseAccuracy} dB </p> 
58                </div> 
59              </div> 
60            </#if> 
61 
62 
63            <#if cmsContentService.getUrlForEntity(themeDisplay, solution.id)?has_content> 
64              <div class="same-level-btn"> 
65                <div class="btn-container"> 
66                  <a class="btn btn-dark btn-medium btn-margin-top text-bold" href="${cmsContentService.getUrlForEntity(themeDisplay, solution.id)}"> 
67                    <@liferay.language key="view-details"/> 
68                    <@linkIcon cssClasses="icon tiny-icon" alt="" icon="arrow-white"/> 
69                  </a> 
70                </div> 
71              </div> 
72            </#if> 
73 
74          </div> 
75        </div> 
76      </#list> 
77      </div> 
78    </div> 
79  <@sectionFooter/> 
80<style> 
81.recomendedSolution-item{ 
82    width: 100% !important; 
83
84 
85.recomendedSolution-carousel .owl-prev { 
86  width: 17px; 
87  height: 100px; 
88  position: absolute; 
89  left: -45px; 
90  top: 50%; 
91  transform: translateY(-50%); 
92  display: block !important; 
93  border:0px solid black; 
94  font-size: 3em !important; 
95
96 
97.recomendedSolution-carousel .owl-next { 
98   width: 17px; 
99  height: 100px; 
100  position: absolute; 
101  right: -45px; 
102  top: 50%; 
103  transform: translateY(-50%); 
104  display: block !important; 
105  border:0px solid black; 
106  font-size: 3em !important; 
107
108 
109.recomendedSolution-carousel .owl-item img { 
110  width: initial; 
111
112.recomendedSolution-carousel .owl-stage { 
113  display: flex; 
114
115 
116 
117</style> 
118 
119 
120 
121  <script> 
122$('.recomendedSolution-carousel').owlCarousel({ 
123  loop:false, 
124  nav:true, 
125  dots:false, 
126  margin:5, 
127  lazyLoad:true, 
128  navText : ['<i class="icon-angle-left">','<i class="icon-angle-right">'], 
129  responsive:{ 
130    0:{items:1, slideBy:1}, 
131    600:{items:2, slideBy:1}, 
132    800:{items:3, slideBy:3} 
133  },  
134}) 
135 
136 
137 
138</script> 
139</#if> 
140 
141</#if> 

Referenssit

One on One with NEP UK | Genelec 8351| Interview

NEP Finland choose The Ones for Rally PODs


Etsi jälleenmyyjäsi

Kirjoita kenttään sijaintisi ja löydä lähin jälleenmyyjäsi.