Aiemmat mallit


Vuodesta 1978 Genelec on suunnitellut korkealaatuisia studiomonitoreja ja kaiuttimia musiikki-, broadcast-, AV- ja kotisovelluksia varten.

Tuona aikana olemme pyrkineet innovoimaan ja parantamaan asiakkaidemme kuuntelukokemusta, joten väistämättä jotkut mallit lopetetaan uusien tekniikoiden myötä.

Huomaa, että vaikka tällä sivulla luetellut tuotteet eivät ole enää tuotannossa, tarjoamme niille edelleen tuotetukea. Olemme ylpeitä, että voimme korjata ja kunnostaa vanhoja Genelec-malleja niin, että ne palvelevat omistajiaan vielä vuosia.

discontinued

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
Java method "com.liferay.portlet.asset.model.impl.AssetEntryImpl.getAssetRenderer()" threw an exception when invoked on com.liferay.portlet.asset.model.impl.AssetEntryImpl object "{entryId=364999, groupId=20152, companyId=20116, userId=31194, userName=Ch5 Ylläpito, createDate=2019-06-18 05:50:21.816, modifiedDate=2022-04-26 10:56:51.122, classNameId=29591, classPK=364991, classUuid=c319cc18-3539-64fe-4493-877e56df8ca0, classTypeId=216002, listable=true, visible=true, startDate=null, endDate=null, publishDate=2018-06-29 11:10:10.037, expirationDate=null, mimeType=text/html, title=<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales=\"en_US,fi_FI,ru_RU,sv_SE,de_DE\" default-locale=\"en_US\"><Title language-id=\"fi_FI\">AIC25 Aktiivinen kattokaiutin</Title><Title language-id=\"ru_RU\">AIC25 Active In-Ceiling Speaker</Title><Title language-id=\"sv_SE\">AIC25 Active In-Ceiling Speaker</Title><Title language-id=\"en_US\">AIC25 Active In-Ceiling Speaker</Title><Title language-id=\"de_DE\">AIC25 Aktiver Deckenlautsprecher</Title></root>, description=<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales=\"en_US,fi_FI,ru_RU,sv_SE,de_DE\" default-locale=\"en_US\"><Description language-id=\"fi_FI\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description><Description language-id=\"ru_RU\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description><Description language-id=\"sv_SE\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description><Description language-id=\"en_US\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description><Description language-id=\"de_DE\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description></root>, summary=<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales=\"en_US,fi_FI,ru_RU,sv_SE,de_DE\" default-locale=\"en_US\"><Description language-id=\"fi_FI\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description><Description language-id=\"ru_RU\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description><Description language-id=\"sv_SE\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description><Description language-id=\"en_US\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description><Description language-id=\"de_DE\">1aPEqPTnsYMuG84kG8y2qK</Description></root>, url=, layoutUuid=, height=0, width=0, priority=0.0, viewCount=0}"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign articleIdAsString = curEntry... [in template "20116#20152#419311" at line 37, column 13]
----
1<#----------------------------------------------------------------------------- 
2  INIT 
3------------------------------------------------------------------------------> 
4<#assign cmsContentService = serviceLocator.findService("com.ch5finland.genelec.cms.service.CMSContentService") > 
5<#assign cmsContentFormatterService = serviceLocator.findService("com.ch5finland.genelec.cms.service.CMSContentFormatterService") > 
6<#assign profileService = serviceLocator.findService("com.ch5finland.genelec.cms.service.ProfileService") > 
7<#assign profile = profileService.getProfile(request) > 
8 
9  <#-------------------------------------------------------------------------- 
10  if next / prev button clicked (_cur in url), scroll to list 
11  ----------------------------------------------------------------------------> 
12  <#if themeDisplay.getURLCurrent()?contains("_cur=") && entries?has_content> 
13    <#assign portletContainerId = "portlet_" + httpUtil.getParameter(themeDisplay.getURLCurrent(), "p_p_id", false) > 
14    <script> 
15      $(document).ready(function(){ 
16        $('#${portletContainerId}')[0].scrollIntoView( ); 
17      }); 
18    </script> 
19  </#if> 
20   
21<#----------------------------------------------------------------------------- 
22  LOOP ENTRIES 
23------------------------------------------------------------------------------> 
24 
25<#if entries?has_content> 
26  <#if portletDisplay.getTitle() != "Asset Publisher"> 
27    <h2 class="section-heading col-xs-12 text-bolder">${portletDisplay.getTitle()}</h2> 
28  </#if> 
29  <div class="product-cards cards-tight-container mt-4">  
30    <div class="row"> 
31 
32    <#list entries as curEntry> 
33 
34      <#--------------------------------------------------------------------- 
35          INIT ENTRY 
36      ----------------------------------------------------------------------> 
37      <#assign articleIdAsString = curEntry.getAssetRenderer().getArticle().getArticleId() > 
38      <#assign cmsEntity = cmsContentService.getEntityByArticleId(profile, articleIdAsString) > 
39      <#if cmsEntity.getField(profile, "/entity/fields/summary")?has_content && cmsEntity.getLocalizedField(profile, "/entity/fields/summary")??> 
40        <#assign summary = cmsContentFormatterService.getMarkdown(cmsEntity.getLocalizedField(profile, "/entity/fields/summary"))> 
41      </#if> 
42      <#if cmsEntity.getField(profile, "/entity/fields/listPriceEur")?has_content> 
43        <#assign price = cmsEntity.getField(profile, "/entity/fields/listPriceEur")> 
44      </#if> 
45       
46      <#if cmsEntity.getField(profile, "/entity/id")?has_content> 
47        <#assign id = cmsEntity.getField(profile, "/entity/id")> 
48      </#if> 
49       
50       
51      <#if cmsEntity.getLocalizedField(profile, "/entity/assets/listingImage")?has_content> 
52        <#assign listingImage = cmsEntity.getLocalizedField(profile, "/entity/assets/listingImage")> 
53      <#else> 
54        <#assign listingImage = ""> 
55      </#if> 
56  
57      <div class="col-12 col-sm-6 col-md-4 col-xl-3 accessory">  
58        <#if cmsContentService.getUrlForEntity(themeDisplay, cmsEntity.getEntityId())?has_content> 
59          <a href="${cmsContentService.getUrlForEntity(themeDisplay, cmsEntity.getEntityId())}"> 
60        <#else> 
61          <a> 
62        </#if> 
63        <div class="card card-img"> 
64          <div class="aspect-ratio aspect-ratio-4-to-3"> 
65           
66          <#if listingImage?has_content> 
67              <picture>  
68                <source data-srcset="${listingImage.url}?w=250&amp;fm=webp" type="image/webp" class="aspect-ratio-item-fluid aspect-ratio-item-center-middle" srcset="${listingImage.url}?w=250&amp;fm=webp">  
69                <img class="aspect-ratio-item-fluid aspect-ratio-item-center-middle" style="height: 100%; opacity: 1;" data-src="${listingImage.url}?w=250" src="${listingImage.url}?w=250">  
70              </picture> 
71          </#if> 
72          </div> 
73          <div class="card-padding-tight text-dark"> 
74           
75            <h4 class="text-bolder promoItem-title"> 
76              <#if cmsEntity.getLocalizedField(profile, "/entity/fields/title")?has_content> 
77                ${cmsEntity.getLocalizedField(profile, "/entity/fields/title")} 
78              </#if> 
79            </h4> 
80            <div class="text-bolder small promoItem-summary"> 
81              <#if summary?has_content> 
82                ${summary} 
83              </#if> 
84            </div> 
85          <#if price?has_content> 
86            <div class="text-bolder">${price} €</div> 
87          </#if> 
88          </div> 
89        </div> 
90        </a> 
91      </div> 
92 
93    </#list> 
94    </div>  
95  </div> 
96</#if> 
97 
98<style> 
99 
100  .accessory a:hover{ color: black;} 
101  .product-cards { 
102    margin: auto -4px; 
103
104 
105  .card-padding-tight { 
106    padding: calc(10 / 16 * 1em); 
107    min-height: 5em; 
108
109   
110  .cards-tight-container .card { 
111    margin-bottom: 0; 
112  }   
113 
114 
115  .cards-tight-container .row>[class*="col-"] { 
116    padding: 4px !important; 
117
118 
119 
120</style>