Ostopäällikkö Kyösti Janatuinen

”Ostotoiminta on tiivistä yhteistyötä tuotekehityksen, tuotannon, myynnin, talouden, markkinoinnin sekä laadun kanssa. Tämä työ on erittäin mielenkiintoista”, sanoo Genelecin ostopäällikkö Kyösti Janatuinen.

Tietotekniikan opiskelija tuli kesällä 1993 kolkuttelemaan Genelecin ovelle ja kyselemään kesätöitä. Niitä järjestyikin viideksi kesäksi. Tutuksi tuli koko tuotanto lähettämöstä mekaanisen kokoonpanon ja elektroniikkatuotannon eri työvaiheiden kautta tuotetestauksiin.

Vakituinen työ alkoi vuonna 1998, kun Janatuista pyydettiin tuotantopäällikön avuksi hoitamaan materiaalihankintoja ostajana. Hän alkoi vastata kysymyksiin: Riittävätkö materiaalit tuotannossa? Ovatko ne laadullisesti riittävän hyviä? Mistä materiaaleja hankitaan?

Parin vuoden kuluttua kaikki tuotannon materiaalihankinnat siirtyivät Genelecin ensimmäiselle kokopäivätoimiselle ostajalle.

”Onhan tämä melkoinen palapeli! Tuotannon eri vaiheiden läpikäyminen aikanaan oli minulle valtavan hyödyllistä.”

Ostopäällikkö pitää yllä yhteyksiä alihankkijoihin, vastaa kilpailutuksesta, ostosopimuksista, reklamoinneista sekä osaltaan auditoinneista: hän käy alihankkijoiden kanssa läpi, toimitaanko sopimusten mukaisesti ja täyttyvätkö laatuvaatimukset.

Genelecillä on satoja materiaalintoimittajia. Noin puolet heistä toimittaa standardituotteita, ja noin puolet valmistaa erikoistuotteita, jotka oma tuotekehitys on suunnitellut.

”Tuotekehitys tuottaa jatkuvasti uusia teknisiä oivalluksia tuotteiden parantamiseksi, ajoittain jopa hämmentävälläkin yksityiskohtien tasolla. Tämä asettaa myöskin materiaalien hankinnan sekä alihankkijakentän tiukkojen kysymysten eteen. Tulee mieleen, että asioita voisi tehdä helpommalla tavalla, mutta ne tehdään Genelecin tavalla”, Janatuinen virnistää.

Hän arvostaa monipuolista tehtäväkenttää. Hankittavien materiaalien kirjo on laaja, ne valmistetaan erilaisilla tekniikoilla ja erilaisilta alihankkijoilta. Haasteita liittyy myös hankittavien materiaalin tekniseen sopivuuteen ja suorituskykyyn. Myös eri maissa toimivien alihankkijoiden kulttuuriset toimintatavat on ymmärrettävä. Niihin pitää sopeutua tai muovata niitä siten, että yhteistyö on mahdollista.

”Tuotteidemme kotimaisuusaste on hyvin korkea. Läheltä hankitaan, jos se voidaan tehdä järkevästi ja kokonaiskustannustehokkaasti”, Janatuinen kertoo.

Kuvaillessaan työpaikkaansa hän epäilee antavansa jo romantisoidun kuvan, mutta pitää silti sanojaan täysin paikkansapitävinä.

Kestävä kehitys otetaan huomioon toimittajavalinnoissa, tulevan materiaalin ja lähtevien tuotteiden pakkaamisessa, materiaalivalinnoissa sekä rahdeissa. Niin ikään pyritään hukan vähentämiseen, jätteiden kierrätykseen, työmatkapyöräilyn puitteiden parantamiseen, energiatehokkuuteen sekä oman toiminnan että tuotteiden osalta.

”Tämä työpaikka lappaa haasteita koko ajan. Meillä on jatkuva pyrkimys tehdä asioita paremmin joka puolella. Yksityiskohtia viilataan, niin että kaikki nivoutuu yrityksen arvoihin ja visioon: koko ketju alihankkijasta asiakkaaseen saakka - tuotteet, palvelut, eri toimintojen suunnittelu, tapa tehdä asioita ja toteuttaa suunnitelmia, ihmisten sitoutuminen työhönsä, kestävä kehitys. Asioita sovitetaan yhteen eri tasoilla ja rajapinnoissa. Kokonaisuus on osiensa summa, jotenkin ehkä oudollakin tavalla erityinen kokonaisuus: Genelec.”