Whistleblowing-ilmoituskanava

Genelecillä on käytössä Whistleblowing-ilmoituskanava. Ilmoituskanava on osa vastuullisuustoimintaamme ja sen tarkoitus on ylläpitää avointa ilmapiiriä ja korkeaa etiikkaa sekä tunnistaa toimintamme epäkohtia ja kehittää niitä.

Ilmoituskanavan kautta organisaatiomme sidosryhmät, kuten työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja yhteistyökumppanit voivat nimettömästi ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä, epäeettisestä toiminnasta tai muista rikkomuksista. Väärinkäytösepäily voi koskea esimerkiksi lahjontaa, lainsäädännön rikkomuksia, ihmisoikeusrikkomuksia, aseman väärinkäytöksiä tai muuta epäeettistä toimintaa. Ilmoituskanavassa ei käsitellä asiakaspalautteita tai reklamaatioita. Ilmoituksen tekijän tulee toimia vilpittömin mielin ja rehellisesti.

Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Käsittelyyn osallistuvat nimetyt henkilöt, joilla on vaitiolovelvollisuus. Ilmoitusmenettely on salattu ja alusta on suojattu salasanalla. Ilmoittajan IP-osoitetta ei voi jäljittää. Näin ollen ilmoituksen voi tehdä halutessaan täysin nimettömästi. Kun tapauksen käsittely on viety loppuun ja tietoja ei tutkimuksen osalta enää tarvita, tapaukseen liittyvät mahdolliset tunniste- ja henkilötiedot poistetaan.

Seitsemän päivän kuluessa ilmoittaja saa vastaanottokuittauksen sekä ID:n ja salasanan, joiden avulla voi kirjautua uudelleen palveluun, täydentää jätettyä ilmoitusta ja lukea vastaukset tai käsittelijöiden lisätietopyynnöt. Pyydämme tarkistamaan mahdolliset lisätietopyynnöt ilmoituskanavassa noin 10 päivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä. Palaute tehtyyn ilmoitukseen annetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen jättämisestä.

Toiminnan kehittämiseksi ilmoituksista raportoidaan tarvittaessa johtoryhmälle sekä hallitukselle. Hallitukselle raportoidaan ilmoitusten lukumäärä, tutkintojen tulokset sekä muut olennaiset tiedot.

Ilmoita väärinkäytöksestä täällä.


Tällä lomakkeella voit tehdä ilmoittajansuojelulain tarkoittaman ilmoituksen väärinkäytöksestä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan. Huomioithan, että ilmoitus organisaation toiminnassa havaitusta väärinkäytöksestä tehdään ensisijaisesti organisaation omaan, sisäiseen ilmoituskanavaan.

Oikeuskansleriviraston ulkoinen ilmoituskanava - Miten ilmoitus tehdään?

Oikeuskansleriviraston ulkoinen ilmoituskanava

Usein kysytyt kysymykset

FAQ