Smart Active Monitor (SAM™)

Smart Active Monitor (SAM™) älykkäät kaiutinjärjestelmät sisältävät automaattisen kalibroinnin akustiseen ympäristöön.

Kuluneen vuosikymmenen aikana sisällöntuotannon tarve on kasvanut ennätyslukemiin maailmanlaajuisesti. Tämä on aiheuttanut suuria muutoksia tuotantoyksiköiden toimintatapoihin kasvaneen työmäärän suorittamiseksi. Kasvava osa tuotannoista tehdään entistä pienemmissä työskentely-ympäristöissä. Tämä lisää merkittävästi huoneakustisia ongelmia jolloin äänentarkkailun luotettavuus heikkenee. Äänitarkkailijan tulisi pystyä luottamaan aukottomasti kaiutinjärjestelmään, jonka tulee tuottaa värittymätöntä ja särötöntä ääntä käytetystä äänenpaineesta riippumatta.

Huolellinen elektroakustinen suunnittelu toimii perustana kaikille 1200, 8200, 8300, 7200 ja 7300 –sarjojen älykkäille tarkkailukaiutintuotteille. SAM™ järjestelmän poikkeuksellisiin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa kalibrointitoiminnallisuus Autocal™, joka mittaa ja sovittaa tarkkailukaiuttimet automaattisesti akustiseen ympäristöön kompensoiden tasoerot, viive-erot, taajuusvasteiden poikkeamat sekä subwoofereiden vaiheet.

SAM™ järjestelmiä ohjataan Genelecin Loudspeaker Manager (GLM™) ohjausverkkoa ja -sovellusta käyttäen, joka mahdollistaa äärimmäisen joustavan ja luotettavan monitorointijärjestelmän luomisen. GLM 3 on intuitiivinen tarkkailukaiuttimien hallintasovellus, joka mahdollistaa jopa 45 SAM™ -tuoteperheen tarkkailukaiuttimen ja subwooferin kytkemisen järjestelmään. Autocal™ automaattisen kalibrointitoiminnallisuuden lisäksi GLM 3 sovellus tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää monipuolisesti tasoja, viiveitä sekä äänenvärisuodattimia. Parametrit ja asetukset voidaan tallentaa sekä tietokoneelle, että myös jokaiseen yksittäiseen GLM™ -ohjausverkkoon liitettyyn tarkkailukaiuttimeen ja subwooferiin. Tällöin ohjausverkkoa ja sovellusta ei välttämättä tarvita varsinaista tarkkailutyötä tehtäessä.

Kaikkia SAM™ järjestelmän tarjoamia toimintoja sekä äänen väriä voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Jopa työskentelytilan ja akustisen ympäristön vaihtuessa SAM™ teknologia auttaa sinua saavuttamaan parhaan mahdollisen ja johdonmukaisesti käyttäytyvän äänentarkkailujärjestelmän, joka tarjoaa neutraalin äänikuvan sekä todella alhaisen särötason.

Genelecin SAM™ -tuoteperhe tarjoaa kattavan, ratkaisukeskeisen ja älykkäästi verkottuvan järjestelmäkokonaisuuden, joka mahdollistaa sekä analogisen että digitaalisen signaalitien käyttämisen erilaisissa työskentely-ympäristöissä.Lue lisää Genelecin SAM™ -järjestelmistä