Room Response Compensation

Huonevasteen kompensointi mahdollistaa kaiuttimen sovittamisen akustiseen ympäristöön.

Huoneakustiikan ja kaiuttimen säteilyn välinen suhde on monimutkainen asia. Jokainen tila vaikuttaa tarkkailukaiuttimen vasteeseen omalla tavallaan – esimerkiksi heijastavat ja vaimentavat tilat – samoin kuin kaiuttimen sijoittaminen seinää vasten tai irti seinästä.

Kaikissa Genelecin kaiutinjärjestelmissä on huonevasteen korjaus, joka kompensoi tilan vaikutuksia äänentoistoon ja tuottaa tasaisen taajuusvasteen kuuntelupaikassa.

Analogiset järjestelmät

Genelecin analogiset kaiutinjärjestelmät tarjoavat monipuoliset huonevasteen säätömahdollisuudet. Säätömahdollisuuksia ovat (kaiutinmallista riippuen):

  • Bass Roll-Off ja Bass Tilt
  • Treble Tilt ja Treble Roll-Off
  • Bass Level
  • Midrange Level
  • Treble Level
  • Desktop Control

Matalilla taajuuksilla käytettävissä on kaksi pääsäätöä. Bass Tilt toimii hyllysuodattimena, kun taas Bass Roll-off sallii optimoida matalien ja erittäin matalien taajuuksien taajuusvastetta eri kohteissa. Bass, Midrange ja Treble Level ovat käytettävissä isoissa järjestelmissä. Nämä säädöt optimoivat eri päästökaistojen välistä suhteellista tasapainoa.

Kunkin kaiuttimen käyttöohje ja datalehti sisältävät luettelon erilaisten asennusten ensisijaisista huonevasteasetuksista. Ne on määritetty pitkän käytännön kokemuksemme ja erilaisissa akustiikkaympäristöissä tekemiemme mittausten perusteella.

Smart Active Monitor (SAM™) -tarkkailukaiuttimet

Genelecin SAM-järjestelmät ovat kokonaisvaltainen, ratkaisukeskeinen, älykkäästi verkostoituva tuotevalikoima, jonka kaikki tuotteet käyttävät Genelec Loudspeaker Manager (GLM™) -ohjelmistoa ja automaattisesta AutoCal™-kalibrointitekniikkaa.

Genelec AutoCal on alan ensimmäinen täysin integroitu ja automaattinen prosessi GLM-ohjausverkkoon liitettyjen kaiuttimien mittaamiseen, analysointiin ja kalibrointiin. Järjestelmä mittaa kuuntelualueen vasteen ja tekee tarvittavat kompensaatiot matalilla ja matalilla keskitaajuuksilla ja minimoi näin huoneakustiikkaa heikentävät poikkeamat ja eri kuuntelupaikkojen väliset erot. AutoCal sovittaa kaikkien verkon kaiuttimien suhteelliset tasot, kompensoi etäisyyseroja ja säätää kaikkien verkon alabassokaiuttimien jakosuodinvaiheet (AutoPhase).

Acoustic Response Editor tarjoaa tarkan graafisen esityksen mitatusta vasteesta, suodatuksen kompensoinnista ja kunkin kaiuttimen järjestelmävasteesta sekä mahdollisuuden akustiikka-asetusten manuaaliseen säätämiseen.