Optimized Amplifiers

Elementtikohtaisesti optimoidut tehovahvistimet.

Elektroniset jakosuotimet jakavat audiosignaalin taajuuskaistan osiin, jotka voidaan ohjata erillisiin vahvistimiin. Vahvistimet on liitetty kyseiselle taajuuskaistalle optimoituihin muuntimiin.

Tyypillisessä kaksitiekaiuttimessa aktiivinen jakosuodin tarvitsee kaksi vahvistinta: yhden bassoelementille ja toisen diskanttielementille. Vahvistimet liitetään suoraan aktiivikaiuttimien elementteihin, jolloin vahvistimien kuormitus on tunnettu ja yksinkertaisempi. Jokaisella elementtikohtaisella vahvistimella on vain rajallinen taajuusalue, jota se vahvistaa (vahvistin sijoitetaan aktiivisen jakosuotimen taakse), mikä yksinkertaistaa rakennetta.

Aktiivisella rakenteella on useita etuja:

  • Vahvistimet liitetään suoraan kaiutinelementteihin, mikä tehostaa vahvistimien elementin äänikäämin vaimennuksen hallintaa ja vähentää dynaamisten muutosten esiintymistä elementin sähköominaisuuksissa. Se saattaa parantaa järjestelmän siirtymävastetta.
  • Vahvistimen lähtövaatimukset ovat pienemmät. Kun energiaa ei mene hukkaan passiivisen jakosuotimen komponenteissa, vahvistimen tehovaatimukset ovat huomattavasti pienemmät (jopa puolta pienemmät joissakin tapauksissa) ilman, että kaiuttimen akustinen teho heikkenee. Tämä saattaa pienentää kustannuksia ja parantaa äänenlaatua ja järjestelmän luotettavuutta.
  • Kun vahvistimen ja elementin välissä ei tapahdu hävikkiä, saavutetaan äärimmäinen akustinen tehokkuus.
  • Aktiivinen teknologia pystyy tuottamaan ylivoimaisen äänentoiston suhteessa kokoon ja matalaan alarajataajuuteen.
  • Kaikki kaiuttimet toimitetaan tehtaalla sovitettuina järjestelminä (vahvistimet, jakosuotimet ja kotelo-elementtijärjestelmät).