Minimum Diffraction Coaxial (MDC™)

Minimum Diffraction Coaxial (MDC™) -koaksiaalielementti tuottaa ensiluokkaisen äänikuvan.

Aikaisempien koaksiaaliratkaisujen taajuusvaste on jokseekin rosoinen, mikä johtuu rakenteelle tyypillisistä diffraktio-ongelmista. Koaksiaalirakenne kuitenkin ratkaisee keskiääni- ja diskanttielementtien sijaintieroista aiheutuvat jakotaajuusalueen ongelmat. Näistä lähtökohdista on saanut alkunsa Genelecin Minimum Diffraction Coaxial (MDC™) -koaksiaaliteknologia: Se hyödyntää aikaisempien koaksiaaliratkaisujen edut mutta se myös korjaa niiden vakavia heikkouksia.

Ensimmäinen askel on minimoida keskiäänikartion liikepoikkeamaa, joka tehdään rajoittamalla elementin toistamaa matalien taajuuksien kaistaa. Toinen haaste on välttää diffraktiota aiheuttavat akustiset epäjatkuvuuslinjat. MDC™-koaksiaalielementin perusrakenne koostuu integroidusta keskiäänikalvo – ripustus – diskanttielementti -kokonaisuudesta. Koaksiaalielementin näkyvä osa koostuu keskiäänielementin ulkoripustuksena toimivasta joustavasta pinnasta ja sen keskellä sijaitsevasta kalottidiskanttielementistä. Sisäinen rakenne liittää keskiäänikartion diskanttielementtiin ilman akustista katkoa ja MDC™-elementti liittyy koteloon saumattomasti.

Koska havaittavia akustisia katkoja diskanttielementin ja keskiäänikartion välillä ei ole, myöskään diffraktiota ei synny. Keskiäänikartion profiili on tarkoin optimoitu ja se muodostaa integroidun suuntaimen diskanttielementin akustiselle säteilylle. Elementin ulkoreuna liittyy Directivity Control Waveguide (DCW™) -suuntaimeen, jolla hallitaan keskiäänisäteilijän dispersiota. Taajuusvaste kuunteluakselilla sekä sivukentässä on erittäin sulava, eikä siinä ole poikkeamia. Suuntaavuuskäyttäytyminen on erittäin hallittua.

Mullistava koaksiaalirakenne parantaa äänikuvaa sekä kokonaisäänenlaatua. Se mahdollistaa erinomaisen suoran taajuusvasteen, jonka ansiosta sisällön yksityiskohtien toisto on erittäin erottelevaa ja tarkkaa.

DCW™-koaksiaaliteknologian tärkeimmät ominaisuudet ovat:

  • Diffraktiovapaa liitos diskanttielementin ja keskiäänikalvon välissä.
  • Diffraktiovapaa liitos keskiäänikalvon ja DCW™-suuntaimen välissä.
  • Genelecin kehittämä keskiäänikalvotekniikka – laminaattirakenne, jossa yhdistyvät jäykkä kartio ja elastiset, häviöttömät materiaalit esimerkiksi ulkoripustuksessa
  • Keskiäänikalvo- ja ulkoripustusrakenne, joka vaimentaa mahdolliset epälineaarisuudet.

Näiden ominaisuuksien edut:

  • Tasaisempi taajuusvaste.
  • Elementit käyttäytyvät johdonmukaisesti koko toimintakaistallaan.
  • Merkittävästi hallitumpi suuntaavuus kriittisellä taajuuskaistalla.
  • Ripustuksen tasapainoinen dynamiikka minimoi akustista säröä.
  • Rakenne mahdollistaa etulevyn optimoidun käytön säilyttäen 8000-sarjan muotoilun ja edut.