Arvonnan säännöt

Genelec G One -kaiutinparin arvonta kyselyyn vastanneiden kesken KOTONA-messuilla 20. –21.4.2024

Katso Genelecin tietosuojaseloste.

Katso Genelecin ja Joensuun Kuva ja Ääni Oy:n tietosuojaselosteet:
Genelecin tietosuojaselosta
Joensuun Kuva ja Ääni Oy:n tietosuojaseloste

Genelec ja Joensuun Kuva ja Ääni järjestävät KOTONA-messuilla palautekyselyn lauantaista 20. huhtikuuta 2024 sunnuntaihin 21. huhtikuuta 2024 välisenä aikana. Kyselyyn vastanneet voivat halutessaan osallistua Genelecin G One -aktiivikaiutinparin arvontaan.

ARVONNAN SÄÄNNÖT

Nämä säännöt säätelevät arvontaa ja osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus tarpeen vaatiessa muuttaa näitä sääntöjä ilman eri ilmoitusta.

1. Arvonnan järjestäjät

Arvonnan järjestävät Genelec Oy, Olvitie 5, 74100 Iisalmi ("Genelec"), puh. +358 17 83 881, Y-tunnus 0201193-4 sekä Joensuun Kuva ja Ääni Oy ("Joensuun Kuva ja Ääni"), Kuurnankatu 2, 80100 Joensuu, puh. +358 13 122 993, Y-tunnus 0936006-1.

2. Arvontaan osallistumisen ajankohta

Arvontaan voi osallistua KOTONA-messujen aikana, jotka alkavat lauantaina 20. huhtikuuta 2024 klo 10.00 ja päättyvät sunnuntaina 21. huhtikuuta 2024 klo 16.00.

3. Kuka voi osallistua

Osallistujien tulee olla vähintään 18-vuotiaita arvontaan osallistuessaan. Genelecin tai sen tytäryhtiöiden tai maahantuojien työntekijät ja heidän lähiomaisensa eivät ole oikeutettuja osallistumaan. Genelec ja Joensuun Kuva ja Ääni pidättävät oikeuden tarkistaa osallistujien kelpoisuuden.

4. Kuinka osallistua

Ehdot täyttävät henkilöt voivat osallistua arvontaan vastaamalla kyselyyn ja jättämällä yhteystietonsa.

5. Arvonta ja palkinto
Arvonnan palkinto on 2 (kaksi) kappaletta Genelecin G One -aktiivikaiuttimia. Arvonta suoritetaan 26.4.2024 mennessä ja arvonnan voittajaan otetaan yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse. Mikäli arvonnan voittaja ei vastaan 7 (seitsemän) päivän kuluessa yhteydenottoon, tai ei halua vastaanottaa palkintoa, pidätämme oikeuden suorittaa arvonnan uudestaan. Palkinto toimitetaan Suomeen, eikä sitä voi muuttaa rahaksi tai siirtää kolmannelle osapuolelle. Palkintoja arvotaan 1 (yksi) kappale, ja sen arvo on n. 760 (seitsemänsataakuusikymmentä) euroa.

6. Henkilötiedot
Henkilötietojen kerääminen ja käsittely on rajoitettu siinä määrin kuin se on tarpeen arvonnan suorittamiseksi ja palkinnon toimittamiseksi. Tätä tarkoitusta varten annettuja tietoja voidaan siirtää Genelecin ja sen tytäryhtiöiden ja muiden arvonnan järjestämiseen osallistuvien kolmansien osapuolten välillä. Henkilötietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin edellä ja jäljempänä mainittuihin tarkoituksiin.

Genelec ja Joensuun Kuva ja Ääni voivat käyttää arvonnan voittajan nimeä, paikkakuntaa ja toimitettuja taustatietoja verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja muissa markkinointimateriaaleissaan.

Edellä mainittuja tarkoituksia varten kerättyjä henkilötietoja käsitellään järjestäjien tietosuojaselosteen mukaisesti, jotka sijaitsevat osoitteessa https://www.genelec.fi/fi/tietosuojaseloste ja https://www.kuvajaaani.com/pages.php?page=tietosuoja

7. Vastuu
Arvonnan järjestäjät eivät ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista, joita ei kohtuudella ole voitu ennakoida. Arvonnan järjestäjät eivät ole vastuussa kolmansien osapuolien aiheuttamista vahingoista tai syistä, jotka eivät johdu järjestäjästä (kuten arvonnan keskeytyminen tai verkkoyhteyksien/viestinnän epäonnistumisesta johtuvat vahingot). Arvonnan järjestäjät eivät ota vastuuta vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat myöhästyneistä, väärin lähetyistä tai epätäydellisistä tiedoista, ja osallistumalla arvontaan osallistuja takaa, että kaikki toimitetut tiedot ovat tosia ja ajantasaisia lähetyshetkellä. Osallistuja on yksin vastuussa siitä, että osallistujan yhteystiedot ovat oikein. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa arvonnan järjestäjät vastuusta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan ja/tai palkinnon lunastamisesta ja/tai sen käyttämisestä.

Arvonnan järjestäjät vastaavat arpajaisveroista.