Kestävän kehityksen periaatteet

Pyrimme kaikessa toiminnassamme minimoimaan hiilijalanjälkemme ja noudattamaan Genelecin sertifioituja laatu- ja ympäristöperiaatteita.

Kestävän kehityksen periaatteemme on lueteltu alla, kärjessä on ensisijainen toimintatapa:

  • Jätteen synnyn estäminen ja sähkönkäytön minimoiminen
  • Jätteen uudelleenkäyttö alkuperäistarkoituksessa aina kun mahdollista
  • Jätteen kierrättäminen muihin tarkoituksiin
  • Jätteen käyttö toissijaisiin tarkoituksiin esimerkiksi energiantuotannossa
  • Kierrätyskelvottoman jätteen tuottaminen

Ensimmäinen ja tärkein kohta tarkoittaa sitä, että tuotteiden elinkaaret ovat pitkiä ja tuotteet ovat luotettavia ja kuluttavat vähän sähköä. Nämä ominaisuudet ovat olleet meille tärkeitä yrityksen perustamisesta alkaen. Ympäristövaatimukset ovat yrityksen johtamisen näkökulmasta yhtä tärkeitä kuin muut yrityksen tavoitteet, ja koko yrityksessä tuetaan kestävää kehitystä.

Ympäristönäkökulmat ovat osa tutkimus- ja kehitystyössä käytettäviä tuotemääritelmiä, ja niiden täyttyminen varmistetaan mallinnuksella. Prosessin alussa määritellään asiakkaiden vaatimukset sekä EU:n ja kansallisen lainsäädännön asettamat vaatimukset. Käytännössä otamme suunnittelutyössämme huomioon jokaisen tuotteen kokonaisympäristövaikutukset. Noudatamme määriteltyjä prosesseja, kun arvioimme tuotteiden ja tuotepakkausten materiaalien sekä tuotteiden valmistuksen ympäristövaikutuksia. Lisäksi prosessimme kattavat arvioinnit tuotteiden myynnin jälkeisistä ympäristövaikutuksista, joita ovat käytön aiheuttama sähkönkulutus, huolto ja käytöstäpoistokierrätys.

Genelecin aktiivikaiuttimissa jokaisella elementillä on oma, optimoitu tehovahvistin. Näin saadaan tasapainoinen muotoilu, jossa vahvistimen tehoa ei mene hukkaan. Genelecin kaiutinmalleissa vahvistimet, virtalähde, jakosuodinelektroniikka, suojapiirit ja elementit on kaikki rakennettu kaiuttimen kotelon sisään, mikä säästää sekä sähköä että materiaaleja.