Kestävän kehityksen ohjelma

Genelecin suunnitteluperiaatteet ovat vuodesta 1978 asti pohjautuneet kestävään kehitykseen ja ympäristöarvoihin.

Tavoitteemme on valmistaa pitkäikäisiä tuotteita, joita on helppo huoltaa ja joihin voimme taata varaosien saatavuuden vuosiksi (vähintään 5 vuodeksi) sen jälkeen, kun tuote on poistunut valikoimasta. Valitsemme mielellämme lähellä sijaitsevia kumppaneita, jotta kuljetuksiin ja varastointiin ei tuhlaudu resursseja ja jotta tuotteidemme ekologinen jalanjälki olisi mahdollisimman pieni.

Vuonna 1985 rakensimme Iisalmessa sijaitsevan Poroveden järven rannalle tehtaan, jossa otettiin ympäristökuormitus huomioon: ilmanvaihdossa on lämmön talteenotto, seinät ovat paksut ja katto hyvin eristetty ja ikkunat ovat kolminkertaiset, jotta lämmityksessä ei mene energiaa hukkaan. Samoja periaatteita on sovellettu ja parannettu entisestään tehtaan laajennuksissa 1990- ja 2000-luvuilla.

Vuodesta 2000 lähtien olemme parantaneet prosesseja seuraavilla toimenpiteillä taataksemme kaikkien toimintojen olevan kestävän kehityksen mukaisia:

2000

 • Elinkaariarviointi (LCA)
 • Tehtaan ja sen toimintojen ympäristöarviointi
 • Ympäristöperiaatteet ja -ohjelma käyttöön

2001

 • Ympäristöriskien arviointi
 • Avaintoimittajien ympäristöjärjestelmien arviointi
 • Ympäristöjärjestelmän dokumentointi ISO 14001 -standardin mukaisesti

2002–2003

 • Ympäristötoimien säännöllinen auditointi
 • Säännöllinen raportointi tehdasjätteestä ja kierrätysmateriaaleista
 • 2004–2005
 • Genelecin tehdas sertifioitiin kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjohtamisstandardin mukaisesti
 • Tutkimus Genelecin toimittajien kyvystä noudattaa 76/769/ETY-direktiiviä (tiettyjä vaarallisia aineita ja valmisteita koskevat rajoitukset)

2006– 2007

 • Lyijytön juottaminen RoHS-direktiivin mukaisesti

2007–2008

 • Kehityshanke pakkausmateriaalien ja haitallisten kuljetuspäästöjen vähentämiseksi
 • Ekologisen jalanjäljen laskentamalli luotiin ja pilotoitiin
 • Pienemmät pakkaukset 8040-mallille

2009– 2010

 • Tehtaan lämmitysjärjestelmä muutettiin öljystä biopolttoaineisiin
 • Tehtaan lämmityksessä säästettiin ottamalla käyttöön ilmanvaihdon taajuusmuuttajat
 • Kaikki Genelecin tuotteet ovat RoHS- ja ErP-direktiivien mukaisia (haitallisten aineiden käytön rajoittaminen ja energiatehokkuus)

2011

 • Päivitettyjen RoHS-vaatimusten mukaisuuden tarkistaminen yleisellä tasolla
 • Lisätietoja asiakkaille Genelecistä ja kestävästä kehityksestä (Genelecin verkkosivut)
 • Verkkokokousten aloittaminen
 • Avaintoimittajien ympäristöjärjestelmien tarkistus
 • LEAN-toimintatavan käyttöönotto varastologistiikassa
 • Isoja tuotepäivityksiä ympäristövaikutusten vähentämiseksi

2012

 • Tuotantosoluparannuksia jätteen määrän minimoimiseksi
 • Kaikkien tärkeimpien tuotesarjojen hiilidioksidijalanjäljen tutkiminen
 • Päivitettyjen EU-direktiivien tarkastus ja arviointi päivitysten mahdollisista vaikutuksista
 • Faktatietoa asiakkaille (MonitorMonitor-uutiskirje)
 • Genelecin lähetykset hiilineutraaleiksi

2013

 • Uusien tuotteiden hiilidioksidijalanjäljen tutkiminen
 • Genelecin ISS-järjestelmä kaiutinten sähkönkulutuksen vähentämiseksi
 • Työhön liittyvien riskien arviointi kemikaalit mukaan lukien
 • Datalehtien (Genelec Product Safety Datasheet, PSDS) käyttöönotto
 • Genelec Embedded Sustainability -opastussisällöt
 • Ensimmäinen luonnonkomposiittikotelo esiteltiin Genelecin M-sarjan myötä

2014

 • Genelec Embedded Sustainability -raportti sisäiseen käyttöön
 • Toimittajariskien arviointityökalu (mukaan lukien ympäristöasiat)
 • Ympäristöön ja eettisyyteen liittyvät näkökulmat päivitettiin Genelecin toimittaja-auditointijärjestelmään
 • Parannuksia tuotteiden energiatehokkuuteen uusien teknologioiden avulla, kuten D-luokan vahvistimet ja Switched Mode Power Supply (SMPS) -virtalähteet tarkkailukaiuttimissa
 • Yksityiskohtaiset analyysit tuotteen ympäristövaikutuksista
 • Laatuun ja kestävään kehitykseen liittyvän sisäisen viestinnän parantaminen
 • Tuotteiden modulaarisuuden laajentaminen

2015

 • Tehtaan jätteenkeräysjärjestelmän kehittäminen parantamalla energiajätteen keräystä
 • Ainoastaan uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetun energian käyttöön siirtyminen C02-päästöjen vähentämiseksi
 • Tuotteiden hyötysuhteen parantaminen, kaiuttimien vahvistimet kolme kertaa perinteisiä vahvistimia tehokkaampia
 • Kestävän kehityksen periaatteiden esittely uusien työntekijöiden perehdytyksen yhteydessä
 • Sisäisen prosessihukan vähentäminen, asennusaikojen lyhentäminen LEAN-menetelmin ja tuotteiden modulaarisuuden lisääminen
 • Ympäristöraportoinnin parantaminen ottamalla käyttöön Ympäristösinetti-raportointijärjestelmä

2016

 • Award of Sustainability-tunnustus IABM-järjestöltä, The International Association of Broadcasting Manufacturers on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edustaa radio- ja TV-lähetysten sekä sähköisen median alan tuotteiden ja palveluiden toimittajia ja tuottajia
 • Työmatkapyöräilyn tukeminen järjestämällä pyörille hyvät säilytystilat tehtaan läheisyydessä, sekä tukemalla pyöräilyyn motivoivilla kampanjoilla
 • Korkealaatuisen videoneuvottelujärjestelmän hankkiminen Iisalmen ja Helsingin välisen matkustuksen vähenemiseksi
 • EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin Directive 2009/28/EC mukainen sähköenergian hankinta, toimittajan on sertifioinut EECS (European Energy Certificate System)
 • Tehtaan LVI-järjestelmän uusiminen johtanut säästöihin lämmitysenergian ja sähkön osalta
 • Käytettävien materiaalien (esim. kupari, teräs) määrän vähentäminen 8000-, 4000- ja G-sarjan tuotteiden päivityksen myötä
 • Lasin ja metallin kierrätysjärjestelmän kehittäminen
 • Muovin määrän vähentäminen tuotannossa
 • Huolto-organisaation vahvistaminen Genelec-tuotteiden pitkän käyttöiän varmistamiseksi
 • Sähköisiin laskuihin siirrytty ostossa ja myynnissä.

2017

 • Kemiallisten aineiden turvallisuuden arviointi ja käytettyjen kemikaalien määrän pienentäminen sekä kemikaaliluettelon päivitys.
 • Tiedotus ja koulutus erityistä huolta aiheuttavista aineista työsuojelutoimikunnalle ja tuotannon tiimeille.
 • 8000-sarjan ja The Ones -sarjan pakkauspussien materiaali vaihdettu biohajoavaksi muoviksi.
 • Ulkoisen asiantuntijan suorittama turvallisuusarviointi ja pisteytys toteutettiin koko tehtaassa
 • Otettiin käyttöön jatkuva perehtyminen työturvallisuusasioihin osana Genelecin turvallisuuskulttuuria

2018

 • Kuormalavojen toimitukset optimoitu vähentämällä raskaita pakkausmateriaaleja
 • Jatkettu työmatkapyöräilyyn kannustamista järjestämällä kilpailuja
 • Yrityksen kestävälle kehitykselle laadittiin uusi tiekartta poikkiorganisatorisen tiimin toimesta ja samalla päivitettiin yrityksen ympäristönäkökohdat ja vaikutukset
 • Logistiikkatiimin kanssa kehitettiin suunnitelmaa kiertotalouteen siirtymisestä
 • Yrityksen Code of Conduct -ohjeiston tarkastelu ydinarvojen kannalta.