Arvonnan säännöt

Genelec 8020D -kaiutinparin arvonta kyselyyn vastanneiden kesken AudioVisual Expossa 11.–12.10.2023

Katso Genelecin tietosuojaseloste.

Genelec järjestää AudioVisual Expossa palautekyselyn keskiviikosta 11. lokakuuta 2023 torstaihin 12. lokakuuta 2023 välisenä aikana. Kyselyyn vastanneet voivat halutessaan osallistua Genelecin 8020D -aktiivikaiutinparin arvontaan.

ARVONNAN SÄÄNNÖT

Nämä säännöt säätelevät arvontaa ja osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus tarpeen vaatiessa muuttaa näitä sääntöjä ilman eri ilmoitusta.

1. Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää Genelec Oy, Olvitie 5, 74100 Iisalmi ("Genelec"), puh. +358 17 83 881, Y-tunnus 0201193-4

2. Arvontaan osallistumisen ajankohta

Arvontaan voi osallistua AudioVisual Expon aikana, jotka alkavat keskiviikkona 11.10.2023 klo 9.00 ja päättyvät torstaina 12.10.2023 klo 16.00.

3. Kuka voi osallistua

Osallistujien tulee olla vähintään 18-vuotiaita arvontaan osallistuessaan. Genelecin tai sen tytäryhtiöiden tai maahantuojien työntekijät ja heidän lähiomaisensa eivät ole oikeutettuja osallistumaan. Genelec pidättää oikeuden tarkistaa osallistujien kelpoisuuden.

4. Kuinka osallistua

Ehdot täyttävät henkilöt voivat osallistua arvontaan vastaamalla kyselyyn ja jättämällä yhteystietonsa.

5. Arvonta ja palkinto

Arvonnan palkinto on kaksi (2) kappaletta Genelecin G Two -aktiivikaiuttimia. Arvonta suoritetaan 10.11.2023 mennessä ja arvonnan voittajaan otetaan yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse. Mikäli arvonnan voittaja ei vastaan 7 (seitsemän) päivän kuluessa Genelecin yhteydenottoon, tai ei halua vastaanottaa palkintoa, pidätämme oikeuden suorittaa arvonnan uudestaan. Palkinto toimitetaan Suomeen, eikä sitä voi muuttaa rahaksi tai siirtää kolmannelle osapuolelle. Palkintoja arvotaan 1 (yksi) kappale, palkinnon arvo on n. 1000 (tuhat) euroa.

6. Henkilötiedot

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely on rajoitettu siinä määrin kuin se on tarpeen arvonnan suorittamiseksi ja palkinnon toimittamiseksi. Tätä tarkoitusta varten annettuja tietoja voidaan siirtää Genelecin ja sen tytäryhtiöiden ja muiden arvonnan järjestämiseen osallistuvien kolmansien osapuolten välillä. Henkilötietoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin edellä ja jäljempänä mainittuihin tarkoituksiin.

Genelec voi käyttää arvonnan voittajan nimeä, paikkakuntaa ja toimitettuja taustatietoja verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja muissa markkinointimateriaaleissaan.

Edellä mainittuja tarkoituksia varten kerättyjä henkilötietoja käsitellään järjestäjän tietosuojaselosteen mukaisesti, joka sijaitsee osoitteessa https://www.genelec.fi/fi/tietosuojaseloste.

7. Vastuu

Arvonnan järjestäjä Genelec ei ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista, joita ei kohtuudella ole voitu ennakoida. Genelec ei ole vastuussa kolmansien osapuolien aiheuttamista vahingoista tai syistä, jotka eivät johdu järjestäjästä (kuten arvonnan keskeytyminen tai verkkoyhteyksien/viestinnän epäonnistumisesta johtuvat vahingot). Genelec ei ota vastuuta vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat myöhästyneistä, väärin lähetyistä tai epätäydellisistä tiedoista, ja osallistumalla arvontaan osallistuja takaa, että kaikki toimitetut tiedot ovat tosia ja ajantasaisia lähetyshetkellä. Osallistuja on yksin vastuussa siitä, että osallistujan yhteystiedot ovat oikein. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa arvonnan järjestäjän vastuusta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan ja/tai palkinnon lunastamisesta ja/tai sen käyttämisestä.

Genelec vastaa arpajaisveroista.