Tietosuojaseloste

Päivitetty 2.5.2024

Genelecin internetsivut (www.genelec.com, www.genelec.fi, www.genelec.se, www.genelec.dk, www.genelec.lat, support.genelec.com, my.genelec.com, community.genelec.com) ja kaikki niiden alisivut ja kampanjasivut ovat Genelec Oy:n ylläpitämiä, tai Genelec Oy:n lukuun ylläpidettyjä. Me Genelecillä noudatamme henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja ja säännöksiä, ja yksityisyytesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Keräämme, käsittelemme ja hallinnoimme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käsittelemme henkilötietoja seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  1. käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.
  2. käsittelemme henkilötietoja tiettyä, nimenomaista ja laillista käyttötarkoitusta varten eikä tietoja käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.
  3. henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja niitä kerätään vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden.
  4. henkilötiedot ovat täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä.
  5. säilytämme henkilötiedot muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten.
  6. käsittelemme henkilötietoja tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus.

Voit vierailla sivustoillamme ilman rekisteröitymistä tai palvelujen tilaamista.


Henkilötietoryhmät, käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkea tietoa, jonka perusteella henkilö on suoraan tai välillisesti tunnistettavissa. Me Genelecillä keräämme henkilötietojasi, kun olet yhteydessä meihin eri kanavien kautta, kuten verkkosivujemme, foorumeiden, jälleenmyyjien tai asiakastuen kautta.

Henkilötietoryhmä

Perustiedot kuten nimi*, asiakasnumero, käyttäjänimi ja/tai muu tunnitetieto Genelecin uutiskirjeen tilaamisesta tai Genelec Communityyn rekisteröitymisestä, kieli

Yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, toimitusosoite

Henkilötiedot liittyen yrityksen yhteyshenkilöön

Käyttötarkoitus

Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja kehittäminen (sisältäen Aural ID palvelun)

Sopimuksen ja muiden velvoitteiden toteuttaminen

Laskutus

Suoramarkkinointi

Kirjanpito

Käsittelyn oikeusperuste

Oikeutettu etu

Sopimuksen täytäntöönpaneminen

Suostumus (yksityishenkilöt) tai oikeutettu etu (yritykset)

Lakisääteinen velvoite

Aural ID -tiedot: sähköpostiosoite, nimi, video, kasvonpiirteiden, pään ja ylävartalon 3D-malli

Aural ID palvelun toimittaminen ja kehittäminen

3D-mallin luominen käyttäjän kasvonpiirteiden, pään ja ylävartalon perusteella

Sopimuksen täytäntöönpaneminen

Suostumus

Mahdolliset suoramarkkinoinnista kieltäytymiset

Suoramarkkinoinnista kieltäytyminen asiakkaan toiveen mukaisesti

Oikeutettu etu varmistaa suoramarkkinoinnista kieltäytyminen lainsäädännön mukaisesti

Tiedot, jotka toimitat tapahtumien yhteydessä, ilmoittautumistiedot, erityisruokavalio, laskutustiedot

Virtuaalitapahtumissa ja tallenteissa lisäksi, mahdollinen profiilikuva, ääni, jos käytät mikrofonia, kuva, jos käytät kameraa, keskustelupalstalle kirjoittamasi kommentit, IP osoite

Tapahtumien järjestäminen

Oikeutettu etu järjestää tapahtumia ja laskuttaa tarvittaessa

Suostumus koskien terveystietoja (esim. allergiat)

Asiakassuhde ja sopimustiedot, -kuten Genelec-tuotteiden rekisteröinti, vanhojen ja nykyisten sopimusten ja tilausten tiedot (esim. Genelec verkkokauppa), kirjeenvaihto ja muu viestintä, maksutiedot ja muut itse vapaaehtoisesti järjestelmiimme antamasi tiedot

Sopimuksellisten ja muiden lupausten ja velvoitteiden noudattaminen

Laskutus

Asiakassuhteiden hoitaminen

Kirjanpito

Sopimuksen täytäntöönpaneminen

Oikeutettu etu hoitaa ja kehittää asiakassuhteita

Lakisääteinen velvoite

Käyttämäsi yhteyden ja päätelaitteen tiedot, kuten IP-osoite, laitetunnus tai muu laitetunniste ja evästeet (katso lisätietoja evästekäytännöstämme)

Mainonnan kohdistaminen verkkopalveluissa

Käyttäytymisen analysointi ja profilointi

Suostumus


Voimme käyttää Aural ID palvelun tuottamiseksi kerättyjä henkilötietoja tutkimustarkoituksiin, palvelun ja algoritmien kehittämiseen sekä tutkimusjulkaisuihin. Kaikki julkaistava tieto on anonymisoitua.

Käytämme automaattisia järjestelmiä henkilötietojen keräämiseen. Mikäli syötät sähköpostiosoitteesi joko rekisteröityäksesi Genelec Communityyn, tilataksesi uutiskirjeen tai muulla lomakkeella, pystymme yhdistämään selaushistoriasi Genelecin verkkosivustoilla sähköpostiosoitteeseesi sekä muihin meille toimittamiisi henkilötietoihin ellet kiellä tietojen keräämistä (opt-out).


Tietolähteet

Keräämme henkilötietosi ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Voimme myös saada tietoja väestörekisteristä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta tai muista vastaavista luotettavista lähteistä.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten käsitellyt henkilötiedot voivat olla kerättyjä ja päivitettyjä myös julkisista lähteistä sekä viranomaisilta ja kolmansilta osapuolilta sovellettavien lakien ja asetusten rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisesti.


Henkilötietojen luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietojasi seuraaville osapuolille:
• Genelecin konseniyhtiöille;
• kolmansille osapuolille, joita käytämme tuotteiden toimituksessa - esimerkiksi maksupalveluntarjoajat, varastot ja jakeluyhtiöt sekä paikalliset maahantuojat ja jälleenmyyjät, jos se on välttämätöntä huollon ja tuen antamiseksi;
• muille kolmanislle osapuolulle, kuten markkinointitoimistoille ja verkkosivujen hallinnoijille, markkinointiviestintäalustoille, ja analytiikka- ja raportointijärjestelmiin.

Lisäksi käytämme alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja lukuumme. Olemme ulkoistaneet palvelimemme ulkoiselle palveluntuottajalle. Henkilötietojasi säilytetään fyysisesti suojatussa ja kyberturvallisessa palvelinkeskuksessa.


Henkilötietojen säilyttäminen

Käsittelemme ja keräämme henkilötietoja vain tiettyä ja nimenomaista tarkoitusta varten. Mikäli et pyydä poistamaan tietojasi, säilytämme henkilötietoja niin kauan kun nimenomainen käyttötarkoitus on voimassa. Eri henkilötietotyyppeihin sovelletaan eri säilytysaikoja.

Jos olet tilannut uutiskirjeemme, säilytämme tietojasi ja lähetämme uutiskirjeitä, kunnes peruutat tilauksen.

Tarkistamme säännöllisesti tietojen säilytystarpeen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi varmistamme kohtuullisin keinoin, että rekisterissä ei säilytetä käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai poistamme tällaiset tiedot viipymättä.


Tietoturva

Teemme kohtuulliset varotoimenpiteet suojataksemme henkilötietojasi ja estääksemme luvattoman pääsyn niihin. Järjestelmiin pääsy on suojattu palomuureilla ja käyttöoikeus myönnetään vain nimetyille käyttäjille suojattujen kanavien kautta. Kaikki tietoliikenne on oletusarvoisesti salattu ja kaikki salasanat on suolattu ja säilytetään salatussa muodossa. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin, joihin henkilötietoja tallennetaan.


Genelec Community -foorumi

Kun luot viestejä Genelec Community foorumissa, emme tarkista viestien sisältöä henkilötietojen varalta, olivatpa ne tekstejä, kuvia tai muussa muodossa. Foorumiohjelmisto (Liferay) sisältää työkaluja, joiden avulla voit muokata tai poistaa viestejä.


Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Voimme siirtää henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle. Kun henkilötietoja käsitellään EU/ETA alueen ulkopuolella, varmistamme, että alihankkijamme ovat sitoutuneet EU komission vakiosopimuslausekkeisiin.

Genelec Community foorumilla kirjoittamasi tiedot ovat maailmanlaajuisesti saatavilla.


Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot sekä vaatia virheellisten, vanhentuneiden, tarpeettomien tai lain vastaisien tietojen oikaisua tai poistamista. Jos sinulla on pääsy tietoihisi, voit muokata niitä itse. Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa tai muuttaa suostumustasi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyn laillisuuteen ennen suostumuksen peruuttamista.

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Pyynnön yhteydessä sinun on yksilöitävä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustuspyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.


Lasten tietosuoja

Genelecin verkkopalvelut on tarkoitettu aikuisten käyttöön, ellei toisin ole mainittu. Jos pyydämme henkilötietoja alle 16-vuotilaalta henkilöltä, tarvitsemme myös vanhempien yhteystiedot ja suostumuksen. Alle 13-vuotiaat eivät saa käyttää Genelecin verkkopalveluja edes vanhempien suostumuksella.

Jos epäilet, että käsittelemme lapsen henkilötietoja, ota meihin välittömästi yhteyttä osoitteeseen mydata@genelec.com niin tarkistamme ja tarvittaessa poistamme tiedot viipymättä.


Ohje tietojen poistamiseksi

Mikäli haluat poistaa henkilötietosi, lähetä sähköposti osoitteeseen mydata@genelec.com.

Kerro pyynnössä

  • poistettavat tiedot
  • nimesi
  • sähköpostiosoitteesi

Vastaamme sinulle viimeistään yhden kuukauden kuluessa. Huomaathan, että emme voi poistaa henkilötietoja, joiden käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen tai henkilötietoja, joiden säilyttäminen on tarpeellista arkistointi- ja tilastointitarkoitukseen tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tietojen poistaminen on maksutonta.


Tietosuojaselosteen päivittäminen

Mikäli teemme muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, julkaisemme päivitetyn version verkkosivuillamme ja ilmoitamme muutospäivämäärän. Jos muutokset ovat merkittäviä, voimme ilmoittaa niistä myös muilla tavoilla, esimerkiksi sähköpostilla tai julkaisemalla tiedotteen kotisivuillamme. Suosittelemme, että tarkistat tämän tietosuojaselosteen aika ajoin.


Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen tähän tietosuojaselosteeseen tai henkilötietojesi käsittelyyn Genelecillä, ota yhteyttä:

Genelec Oy
Olvitie 5,
FI-74100 Iisalmi

tai lähetä sähköpostia osoitteeseen: mydata@genelec.com