Säädökset ja standardit

Elektroniikka-alaa säätelee vahvasti sekä Euroopan unionin lainsäädäntö että kansallinen lainsäädäntö. Genelec seuraa säädösten ja standardien kehittymistä jatkuvasti. Näin varmistamme, että tuotteemme ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisia. 

Tällä hetkellä kaikki Genelecin tuotteet täyttävät seuraavat alaa koskevat direktiivit ja säädökset:

  • Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY
  • Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva EMC-direktiivi 2004/108/EY
  • ErP-direktiivi 2009/125/EY
  • RoHS-direktiivi 2011/65/EU vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
  • Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE) 2003/108/EY
  • Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 1907/2006/EY